انواع نگرش در روانشناسی

انواع نگرش در روانشناسی

عوامل بسیار  زیاد و متعددی وجود دارند که  میتوانند بر موفقیت و یا شکست های ما تاثیر داشته باشند. یکی از این عوامل نگرش ما به کار ها و عوامل مختلف و بصورت کلی به زندگی ا است که میتواند بر روی تصمیمات ما اثر بگذارند و این تصمیمات ارتباط مستقیم دارند با شکست ها و یا موفقیت های ما در واقع این جهان بینی ما است که ما را به یک راهی می کشاند و یا از یک راه دیگر باز می دارد یعنی این طرز فکر هر جایی ما را هدایت میکنند.

انواع نگرش در روانشناسی

به زبان ساده نگرش به تأثیر مجموعه اعتقادات و ارزشهایی گفته می شود که با گذشت زمان نسبتاً پایدار هستند. داشتن یک طرز فکر پوسا به شما اجازه میدهد که باید در کارها و موقعیت های مختلف از خود انعطاف نشان دهید و بتوانید خودتان را موقعیت های مختلف وقف دهید. متاسفانه هر کسی نمی داند که چگونه می توان نگرش خود را ارتقا دهد و آن را تغییر دهد این تا جای پیش میرود که فرد با افزایش سن دیگر نمی تواند افکار و نگرش خود را تغییر دهد. در واقع نگرش ها طرز فکری است که فرد آن را برای خود می گزیند و باعث میشود که روی زندگی و کارهای آن تاثیر می گذارد. نگرش ها انواع مختفی دارند که میتوان آن هارا براسا عوامل مختلفی دسته بندی کرد. یکی از عمده ترین آنها نگرش های ثابت و متغیر هستند. امروز با ما در علیرضا نیکنام همراه باشید.

مطالب مرتبط: چگونه با تغییرات سازگار شویم؟

انواع نگرش ها

درادامه بیایبد باهم به انواع نگرش بپردازیم.

با توجه به قدرت عاطفی

 • نگرش مثبت
 •       نگرش منفی
 •       نگرش خنثی

طبقه بندی براساس گرایش آنها به فعالیت

 • نگرش فعالانه
 •       نگرش واکنشی

طبقه بندی با توجه به انگیزه اقدام

 •   نگرش علاقه مند
 •       نگرش ایثارگرانه

رابطه با دیگران

 •   نگرش مشارکتی
 •       نگرش دستکاری
 •       برخورد منفعلانه
 •       نگرش پرخاشگرانه
 •       نگرش قاطعانه
 •       نگرش مجاز

با توجه به نوع عناصر مورد استفاده برای ارزیابی محرک ها

 •     نگرش احساسی
 •       نگرش منطقی
5/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.